Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden huur lounge appartement TS43

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn bindend.

Verblijf
Lounge appartement TS43 is het gehele jaar beschikbaar voor verhuur.
Weekend :vrijdag vanaf 15.00 uur tot maandag 11.00 uur
Midweek :maandag vanaf 15.00 uur tot vrijdag 11.00 uur
Week :vrijdag tot vrijdag of maandag tot maandag

Op de dag van aankomst kan over het appartement na 15.00 uur worden betrokken. Op de dag van vertrek dient het appartement uiterlijk 11.00 uur weer verlaten te zijn. Er is geen mogelijkheid bagage voorafgaand aan het betrekken van het appartement of na het verlaten van het appartement in of bij het appartement op te slaan.

Bewoning en bezoek
Het is niet toegestaan meer personen in het appartement te laten overnachten dan waarvoor het appartement is ingericht. Kinderen tellen voor het vaststellen van het bewonersaantal als vol persoon. Indien blijkt dat er toch meer bewoners zijn dan overeengekomen, heeft de eigenaar of beheerder het recht om de huurder de toegang te ontzeggen of € 75,00 per overtallig persoon per dag in rekening te brengen.

Voor bezoek, bijeenkomsten en vieringen geldt dat bezoek overdag en in de avond niet mag leiden tot meer dan een dubbele bezetting. Vanzelfsprekend mag er geen overlast optreden voor omwonenden. Dit laatste geldt ook voor het gebruik van radio of TV.

Huisdieren
Het meenemen van huisdieren is alleen toegestaan indien vooraf toestemming is verleend door de verhuurder en met bijbetaling door de huurder van 50,00 euro per huisdier per weekend, midweek of week. Boeking van een huisdier betekent derhalve niet automatisch dat dit is toegestaan. Indien huisdieren zonder toestemming worden meegenomen, heeft de eigenaar of de sleutelbeheerder het recht de huurder de toegang tot het appartement te weigeren.

Huisdieren zijn niet toegestaan op meubelen (zoals bedden, banken). Indien er aanwijzingen zijn dat dit toch gebeurt zal dit kunnen resulteren in extra schoonmaakkosten of het verhalen van ontstane schade. Huisdieren mogen niet alleen achter gelaten worden in het appartement. Alle huisdieren dienen bij te zijn met vaccinaties zoals hondsdolheid. Alle huisdieren dienen een aantal dagen voor aankomst behandeld te zijn tegen vlooien en tekenbeten. Alle bovengenoemde zaken zijn de verantwoordelijkheid van de huisdiereigenaar. De verhuurder draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor ziekten of verwondingen die mensen of huisdieren oplopen tijdens hun verblijf in de woning.

Linnen- en keukengoed
Het huren van het appartement is inclusief linnengoed en keukengoed. Huurder dient zelf badlinnen mee te nemen. Huren van badlinnen is mogelijk waarbij een minimale afname geldt van 2 pakketten. Het is niet toegestaan om linnengoed of badlinnen mee te nemen buiten het appartement. Wanneer er langer dan een week gehuurd is, vindt vrijdags op afspraak wissel van linnengoed en keukentextiel plaats.

Meubels
Ook meubels dienen in het appartement te blijven en mogen niet verplaatst worden.

Roken
Het appartement is rookvrij. Buiten op het terras mag wel gerookt worden.

Prijzen
Prijzen zijn, onder voorbehoud van vergissingen, bindend.

Reservering, boeking en betaling
Nadat u geboekt heeft, ontvangt u van ons een bevestiging. Betaling kan PayPal of per bank geschieden. Pinnen is niet mogelijk. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de dag van bijschrijving van de huursom op de bankrekening van de eigenaar. Indien u gebruik maakt van overboeking per bank dient het bedrag binnen twee weken na uw boeking betaald te zijn. Na ontvangst van de betaling van de huursom, ontvangt u per mail een bevestiging. De betaling dient u over te maken met vermelding van de periode en het boekingsnummer.

Wijziging huurperiode
Wanneer u na de datum van de boeking een wijziging wilt aanbrengen in de opgegeven huurperiode, dan wordt € 25,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht wanneer u aansluitend bijboekt. Wijzigingen kunnen alleen op basis van beschikbaarheid doorgevoerd worden.
Heeft u uw boeking verplaatst naar een andere datum in verband met het Covid -19 Corona virus, dan vervalt de optie tot annulering.

Borg
Wij vragen geen borg. Wij gaan uit van het goede in de mens en vertrouwen erop dat u met onze eigendommen hetzelfde om gaat als met uw eigen spullen. Bij vertrek vertrouwen wij erop dat u het appartement achterlaat zoals u het heeft aangetroffen:
• Stof gezogen
• Opgeruimd
• Meubels op hun oorspronkelijke plaats
- Al het afval is opgeruimd op de aangegeven wijze.
- Alle gebruikte keukeninventaris is schoongemaakt en opgeruimd.
• Alles schoon, afgewassen, gedroogd en weer in de kasten geplaatst
• Dekbedden en eventueel linnengoed opgevouwen aan het voeteneinde
• Koelkast leeg en schoon
• Alle eten- en drinkwaren verwijderd.

Annulering
De verhuurder kan door omstandigheden de boeking teniet doen. Verhuurder zal onmiddellijk de huurder hiervan op de hoogte stellen en binnen 5 werkdagen de reeds gestorte huursom terugbetalen. Eigenaar is niet verplicht om huurder enige schadeloosstelling te bieden. Wel zal verhuurder zich inspannen om voor huurder een vergelijkbaar vakantieobject te zoeken.

Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (per post of per mail) te geschieden.
Hiervoor gelden de volgende regels:
Aanbetalingen, worden bij annulering, niet geretourneerd. Wij raden u aan om een annuleringsverzekering af te sluiten bij uw bank of verzekeraar. Bij annulering korter dan drie maanden vóór de verhuurdatum wordt 50% van het huurbedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen twee voor de verhuurdatum is het volledige huurbedrag verschuldigd.
Annulering voor de Oerol periode is niet mogelijk.

Heeft u uw boeking verplaatst naar een andere datum in verband met het Covid -19 Corona virus, dan vervalt de optie tot annulering.

Latere aankomst of eerder vertrek geeft geen recht op teruggaaf van de huur.

Geen dagelijkse schoonmaakservice
Hoewel een schoon pakket bedlinnen is inbegrepen, wordt er geen dagelijkse schoonmaak of hulp aangeboden.

Eindschoonmaak
De eindschoonmaak is verplicht en bij de huurprijs inbegrepen. Het appartement dient echter op de volgende wijze worden achtergelaten:
• Stof gezogen
• Opgeruimd
• Meubels op hun oorspronkelijke plaats
• Alles schoon af gewassen, gedroogd en weer in de kasten geplaatst
• Vuilniszakken, lege flessen en oud papier op de hiervoor bestemde plaats
• Dekbedden en eventueel linnengoed opgevouwen aan het voeteneinde
• Koelkast leeg en schoon
• Alle eten- en drinkwaren verwijderd.


Huisvuil
Het huisvuil moet gedeponeerd worden in een ondergrondse container. Afval kan in de grijze container gedeponeerd worden. Verhuurder zorgt voor het afvoeren. Papier en glas wordt gescheiden ingezameld en wordt ingezameld in daarvoor bestemde containers.

Aansprakelijkheid huurder
U dient het appartement en het perceel op een goede en nette wijze te bewonen. U bent aansprakelijk voor alle schade of vermissing aan het appartement, perceel, inventaris en/of meubilair, die tijdens de huurperiode zijn ontstaan door u of uw medehuurder(s). Dit wordt middels de WA-verzekering van de huurder voor rekening van de huurder hersteld. De huurder dient daarom zelf zorg te dragen voor een passende aansprakelijkheidsverzekering. Ingeval van schade geldt de nieuw waarde van het object waaraan schade is aangericht.

Verhuurder is niet aansprakelijk voor:
- schade of letsel ontstaan als gevolg van het verblijf in lounge appartement TS43 of de terreinen ;
- schadeclaims voortvloeiende uit overlast veroorzaakt door derden;
- mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen;
- onklaar raken of buiten gebruik zijn van faciliteiten of voorzieningen.
Een en ander onverminderd het in de wet bepaalde. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen, die uit de reservering en het verblijf voortvloeien, zowel van hemzelf, als van gasten. Door deze reservering te accepteren is overeengekomen dat alle gasten of andere genodigden uitdrukkelijk het risico van schade ten gevolge van het gebruik van de woning erkennen.

Tariefwijziging
Huurtarieven kunnen gewijzigd worden zonder vooraankondiging.

Valse reserveringen
Reserveringen die gemaakt worden onder een valse voorwendselen zullen resulteren in het inhouden van uw gemaakte betalingen, aanbetalingen of huurbedrag, en de partij zal geen toegang tot de woning verkrijgen.

Geschreven uitzondering
Uitzonderingen op de bovengenoemde voorwaarden moeten vooraf schriftelijk bevestigd worden.

Achtergebleven voorwerpen
Achtergebleven voorwerpen kunt u in overleg afhalen bij de woning. Opsturen van voorwerpen kan op kosten van de huurder. De voorwerpen worden maximaal zes maanden bewaard.

Vragen en opmerkingen
Heeft u tijdens uw verblijf een vraag en/of opmerking, dan kunt u zich wenden tot de verhuurder. Deze zal dan zo mogelijk voor een passende oplossing zorgen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2014 - 2024 Lounge appartement TS43, vakantie op Terschelling | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel